Skip to Main Content

Center for Children and Families Events

May 25 - June 24, 2020

Tuesday, May 26

Parent Club | Criando Niños Seguros y Competentes  (Español)

En este taller aprenderá componentes básicos que le ayudaran a sus hijos a obtener mayor confianza y sean exitosos tanto en la escuela como en la vida....

Parent Club | Raising Confident Competent Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to become confident and successful at school and beyond. In addition, we...

Parent Club | Elve Timoun ki Kwè nan Tèt yo, ki Konpetan (Creole)

Nan atelye sa a, paran yo prezante yo nan senk prensip kle nan paran pozitif. Anplis de sa, nou pral bay tou konsèy tèt paran pou paran yo ak moun kap bay...

Parent Club | Raising Confident Competent Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to become confident and successful at school and beyond. In addition, we...

Wednesday, May 27

Parent Club | Raising Confident Competent Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to become confident and successful at school and beyond. In addition, we...

Parent Club | Criando Niños Seguros y Competentes  (Español)

En este taller aprenderá componentes básicos que le ayudaran a sus hijos a obtener mayor confianza y sean exitosos tanto en la escuela como en la vida....

Parent Club | Criando Niños Seguros y Competentes  (Español)

En este taller aprenderá componentes básicos que le ayudaran a sus hijos a obtener mayor confianza y sean exitosos tanto en la escuela como en la vida....

Parent Club | Raising Confident Competent Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to become confident and successful at school and beyond. In addition, we...

Parent Club | Criando Niños Seguros y Competentes  (Español)

En este taller aprenderá componentes básicos que le ayudaran a sus hijos a obtener mayor confianza y sean exitosos tanto en la escuela como en la vida....

Thursday, May 28

Parent Club | Raising Confident Competent Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to become confident and successful at school and beyond. In addition, we...

Parent Club | Elve Timoun ki Kwè nan Tèt yo, ki Konpetan (Creole)

Nan atelye sa a, paran yo prezante yo nan senk prensip kle nan paran pozitif. Anplis de sa, nou pral bay tou konsèy tèt paran pou paran yo ak moun kap bay...

Parent Club | Elve Timoun ki Kwè nan Tèt yo, ki Konpetan (Creole)

Nan atelye sa a, paran yo prezante yo nan senk prensip kle nan paran pozitif. Anplis de sa, nou pral bay tou konsèy tèt paran pou paran yo ak moun kap bay...

Parent Club | Raising Confident Competent Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to become confident and successful at school and beyond. In addition, we...

Parent Club | Criando Niños Seguros y Competentes  (Español)

En este taller aprenderá componentes básicos que le ayudaran a sus hijos a obtener mayor confianza y sean exitosos tanto en la escuela como en la vida....

Friday, May 29

Parent Club | Raising Confident Competent Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to become confident and successful at school and beyond. In addition, we...

Parent Club | Raising Confident Competent Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to become confident and successful at school and beyond. In addition, we...

Parent Club | Criando Niños Seguros y Competentes  (Español)

En este taller aprenderá componentes básicos que le ayudaran a sus hijos a obtener mayor confianza y sean exitosos tanto en la escuela como en la vida....

Tuesday, June 2

Parent Club | Criando Niños Resilientes (Español)

En este taller, se le presentará los componentes básicos que ayudaran a sus hijos a manejar sus emociones y desarrollen resiliencia al lidiar con el estrés...

Parent Club | Raising Resilient Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to manage their feelings and become resilient in dealing with life stress....

Parent Club | Raising Resilient Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to manage their feelings and become resilient in dealing with life stress....

Parent Club | Elve Timoun ki Gen Rezistans (Creole)

Nan seyans atelye sa, yo entwodwi bay paran yo 6 metòd solid pou montre timoun kòman pou kontwole emosyon yo epi kòman pou yo fè fas ak estrès lavi a. Anplis...

Parent Club | Raising Resilient Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to manage their feelings and become resilient in dealing with life stress....

Wednesday, June 3

Parent Club | Criando Niños Resilientes (Español)

En este taller, se le presentará los componentes básicos que ayudaran a sus hijos a manejar sus emociones y desarrollen resiliencia al lidiar con el estrés...

Parent Club | Raising Resilient Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to manage their feelings and become resilient in dealing with life stress....

Parent Club | Criando Niños Resilientes (Español)

En este taller, se le presentará los componentes básicos que ayudaran a sus hijos a manejar sus emociones y desarrollen resiliencia al lidiar con el estrés...

Parent Club | Raising Resilient Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to manage their feelings and become resilient in dealing with life stress....

Parent Club | Criando Niños Resilientes (Español)

En este taller, se le presentará los componentes básicos que ayudaran a sus hijos a manejar sus emociones y desarrollen resiliencia al lidiar con el estrés...

Parent Club | Raising Resilient Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to manage their feelings and become resilient in dealing with life stress....

Thursday, June 4

Parent Club | Elve Timoun ki Gen Rezistans (Creole)

Nan seyans atelye sa, yo entwodwi bay paran yo 6 metòd solid pou montre timoun kòman pou kontwole emosyon yo epi kòman pou yo fè fas ak estrès lavi a. Anplis...

Parent Club | Raising Resilient Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to manage their feelings and become resilient in dealing with life stress....

Parent Club | Elve Timoun ki Gen Rezistans (Creole)

Nan seyans atelye sa, yo entwodwi bay paran yo 6 metòd solid pou montre timoun kòman pou kontwole emosyon yo epi kòman pou yo fè fas ak estrès lavi a. Anplis...

Parent Club | Raising Resilient Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to manage their feelings and become resilient in dealing with life stress....

Parent Club | Criando Niños Resilientes (Español)

En este taller, se le presentará los componentes básicos que ayudaran a sus hijos a manejar sus emociones y desarrollen resiliencia al lidiar con el estrés...

Friday, June 5

Parent Club | Raising Resilient Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to manage their feelings and become resilient in dealing with life stress....

Parent Club | Raising Resilient Children (Free Webinar - English)

In this workshop, parents are introduced to six core building blocks for children to manage their feelings and become resilient in dealing with life stress....

Parent Club | Criando Niños Resilientes (Español)

En este taller, se le presentará los componentes básicos que ayudaran a sus hijos a manejar sus emociones y desarrollen resiliencia al lidiar con el estrés...