Skip to Main Content

Center for Children and Families Events

April 8 - May 8, 2020

Wednesday, April 8

The Children's Trust | Parent Club

En este taller podrá aprender como la crianza positiva le ayudará a ser mejores padres y mejorar la relación con sus hijos. In addition, we will also provide...

The Children's Trust | Parent Club

En este taller podrá aprender como la crianza positiva le ayudará a ser mejores padres y mejorar la relación con sus hijos. In addition, we will also provide...

The Children's Trust | Parent Club

En este taller podrá aprender como la crianza positiva le ayudará a ser mejores padres y mejorar la relación con sus hijos. In addition, we will also provide...

Thursday, April 9

The Children's Trust | Parent Club

Nan seyans atelye sa, yo entwodwi bay paran yo 5 prensip trè enpòtan pou jwenn rezilta pozitif ki fòme sa yo rele baz “Triple P” a (se yon ekspresyon Anglè...

The Children's Trust | Parent Club

Nan seyans atelye sa, yo entwodwi bay paran yo 5 prensip trè enpòtan pou jwenn rezilta pozitif ki fòme sa yo rele baz “Triple P” a (se yon ekspresyon Anglè...

The Children's Trust | Parent Club

Nan seyans atelye sa, yo entwodwi bay paran yo 5 prensip trè enpòtan pou jwenn rezilta pozitif ki fòme sa yo rele baz “Triple P” a (se yon ekspresyon Anglè...