Skip to Main Content

Parent Club | Elve Timoun ki Solid (Kreyol)

This is a past event.

Thursday, October 8, 2020 at 1:00pm to 2:30pm

Virtual Event

Nan seyans atelye sa, yo entwodwi bay paran yo 6 metòd solid pou montre timoun kòman pou kontwole emosyon yo epi kòman pou yo fè fas ak estrès lavi a. Anplis de sa, nou pral bay nou bon konsèy ki ka ede nou tout paran yo ak moun kap bay swen fè fas a moman sa ki ensetén.

CHWAZI YON DAT POU ENSKRI