Skip to Main Content

Parent Club | Pouvwa ki Genyen nan Apwòch Pozitif pou Elve Timoun (Kreyol)

This is a past event.

Thursday, September 24, 2020 at 1:00pm to 2:30pm

Virtual Event

Nan seyans atelye sa, yo entwodwi bay paran yo 5 prensip trè enpòtan pou jwenn rezilta pozitif ki fòme sa yo rele baz “Triple P” a (se yon ekspresyon Anglè ki vle di, entèvansyon yon paran nan vi pitit li pou li ede li amelyore entèlijans ak sante li). Anplis de sa, nou pral bay nou bon konsèy ki ka ede nou tout paran yo ak moun kap bay swen fè fas a moman sa ki ensetén

CHWAZI YON DAT POU ENSKRI