Skip to Main Content

Sesyon Enfnmasyon sou Pwogram Miami-Dade Navigator (Info Sesion)

This is a past event.

Monday, September 19, 2022 at 10:00am to 10:30am

Virtual Event

Si biznis ou a sitiye nan Miami-Dade County epi li se yon fanm, yon veteran oswa yon moun ki defavorize nan plan sosyal ak ekonomik ki posede majorite, asire w ke w konekte nan sesyon enfòmasyon sa a.

Pwogram Miami-Dade Business Navigator (MDBN) se yon nouvo inisyativ lokal enteresan ki finanse, an pati, atravè yon sibvansyon ak Administrasyon Ti Biznis Etazini (SBA). Pwogram nan rasanble sèt gwoup lokal k ap travay pou elaji portée yo epi sipòte ti ak mikwo-biznis tankou pa w la.

Enskri JODIA epi aprann kijan ou ka jwenn aksè nan konsiltasyon, fòmasyon, enfòmasyon biznis ak resous yonn-a-one nan men Navigatè Biznis ou yo.

You're not going yet!

This event requires registration.