Skip to Main Content

Sesyon Enfnmasyon sou Pwogram Miami-Dade Navigator (Info Sesion)

This is a past event.

Monday, September 19, 2022 at 10:00am to 10:30am

Virtual Event

Si biznis ou a sitiye nan Miami-Dade County epi li se yon fanm, yon veteran oswa yon moun ki defavorize nan plan sosyal ak ekonomik ki posede majorite, asire w ke w konekte nan sesyon enfòmasyon sa a.

Pwogram Miami-Dade Business Navigator (MDBN) se yon nouvo inisyativ lokal enteresan ki finanse, an pati, atravè yon sibvansyon ak Administrasyon Ti Biznis Etazini (SBA). Pwogram nan rasanble sèt gwoup lokal k ap travay pou elaji portée yo epi sipòte ti ak mikwo-biznis tankou pa w la.

Enskri JODIA epi aprann kijan ou ka jwenn aksè nan konsiltasyon, fòmasyon, enfòmasyon biznis ak resous yonn-a-one nan men Navigatè Biznis ou yo.

You're not going yet!

This event requires registration.

Statement of Free Expression

FIU endorses the Florida Board of Governors' Statement of Free Expression to support and encourage full and open discourse and the robust exchange of ideas and perspectives on our campuses. In addition to supporting this legal right, we view this as an integral part of our ability to deliver a high-quality academic experience for our students, engage in meaningful and productive research, and provide valuable public service. This includes fostering civil and open dialogue in support of critical thinking in and out of the classroom, including events hosted by the university.